fredag, augusti 29, 2008

FRA-hearingen i korthet.

Är omöjligt att försöka återge hela hearingen i några korta men jag gör ett försök.

Håkan Jevrell verkade inte ha så många svar, trots att ha sa så mycket. Att han är ”väldigt trygg med utredningen” etc, missade nog ingen…

Begreppet ”riv upp, gör om, gör rätt” verkar ha satt sig, samt vara lite av den allmänna opinionen. Jag är nästan benägen att hålla med. Är det prestige som hindrar? Som Anna Serner (VD Tidningsutgivarna) yttrade, - det är kanske snarare en prestigevinst hellre än prestigeförlust att riva upp och göra om från början, för att folket ska få hänga med i utredningen.

Magnus Norell (terrorforskare Totalförsvarets forskningsinstitut) belyste det faktum att FRA lagen som sådan är för trubbig, den innehåller inte tillräckliga begränsningar. Lagen är dålig ur effektivitetssynpunkt, det funkar inte att vara så bred, man måste veta vad man letar efter.

Många påpekade det faktum att i princip ingen vet hur FRA- lagen ska tolkas. Lagen som röstats igenom är vag och otydlig.

Enligt Europakonventionen har alla samma rättigheter. Min fråga är då: Vad ger så då oss rätt att spana bara på trafik som inte är svensk? Är det internationell rättvisa?Det här blev inte helt organiserat, men jag är lite stressad så ni får bara valda delar (eller snarare det jag drar mig till minnes just nu)…
Var hur som helst väldigt bra organiserat och jag tycker att man fått lite bättre pejl!


Avslutar med ett citat från Håkan Kvarnström, koncernsäkerhetschef TeliaSonera

- Kryptering hjälper mot många hot, bland annat FRA…
Citaten är inte exakta, men fångar förhoppningsvis andemeningen

2 kommentarer:

comra sa...

Heter det inte "Riv upp, gör om, gör rätt"? ;-)

Kraxpelax sa...

Jag är heterosexuell!