torsdag, september 16, 2010

Miljöpartiets 3:e språkrör?

Albin Ring Broman har benat upp och klargjort att Svenska Naturskyddsföreningens pressmeddelande om att (C) ledamöter skulle vara för uranbrytning är ett i princip helt grundlöst påstående. Något som SNF sedan själv, mer eller mindre klart, också medger, både i en kommentar på Albins blogg och via twitter.

Om alla deras påståenden och nyheter är såhär ogrundade så undrar man ju onekligen om de alls kan betraktas som särskilt trovärdiga, eller politiskt obundna….

En anonym kommentar ställer sig frågan om SNF i själva verket är Miljöpartiets 3:e språkrör.
Ja, det kan man ju fråga sig…