lördag, maj 22, 2010

Mona nonchalerar Elias precis som hon nonchar alla unga på arbetsmarknaden.

Mona säger nej till Elias debattutmaning och hänvisar honom istället till SSU. Var frågan om ungdomsarbetslöshet inte tillräckligt viktig frågar jag mig? Men det såklart, LAS är ju utformad för 53 åringar och inte för 14 åringar...

Kan bara dra en slutsats, Mona nonchar Elias precis som hon nonchar alla andra unga på arbetsmarknaden.

Läs också: Johan Hedin

1 kommentar:

Björn sa...

Angående: Ungdomsarbetslösheten samt ert förslag till lagändring inom arbetsrätten

Jag har gått igenom era förslag till åtgärd inom arbetsmarknaden och har en del undran

1. Lagen om anställningsskydd skall inte gälla upp till 26 år (Det man kallar för saklig grund) .
Kommentar Detta innebär i sak att personer skall ha en formel provanställning till en ålder av 26 år om man tittar på detta rättsligt
Undran från mig då blir således, hur kommer ni att försäkra den enskildes rättsäkerhet mot missbruk från oseriösa arbetsgivare.

2. Lägre ingångslön för ungdomar
Kommentar I dag regleras all lön i avtal så som kollektivavtal eller individuella kontraktsavtal. Ert förslag bygger på att den enskilde skall ha rätt att teckna individuella löneavtal som då är sämre än vad parterna har kommit överens om ifall det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, gissa att det är de ni menar på grund av att denna rätt finns redan på företag som är avtalslösa.

Undran Om en anställd nu inte är nöjd med sitt individuella avtal, och går med i facket vad gäller då kollektivavtalet eller deras överenskommelsen (Stupstocksregeln)

3 I dag blir mängder med ungdomar lurade på sin lön så som gratisarbete och utebliven ersättningar. (Inom vårt område sker detta dagligen (Fastighetsanställdas Förbund)
Hur tänker ni göra för att skydda dessa människor, kommer ni att inrätta en form av rättshjälp så som finns inom förvaltningsrätten (Gratis hjälp)