torsdag, mars 18, 2010

1 eller 46 kömiljarder? Effektivisera mera!

Ingen kan ha missat att långa vårdköer är ett ständigt återkommande ämne i Svensk debatt.
Under socialdemokraternas tid pumpade man in pengar men kom inte närmare en lösning för det.
Idag på SvD ledare lyfter man fram det faktum att vårdköerna minskat med Alliansens politik och med vår kömiljard, att jämföra med de 46 miljarder (S) öste in, och då har de bara räknat med de summor som pumpats in på denna sida av millennieskiftet!

Jag kan bara föreställa mig hur mycket pengar de genom åren försvindlat bort genom att arbeta efter ineffektiva metoder. Och så frågar de sig varför vi jobbar för resurseffektivisering och beskyller oss för att spara in på människor. Nej, vi har bara ett annat, och helt uppenbart bättre, sätt att göra saker. Istället för att ösa pengar till höger och vänster så måste man arbeta med incitament och se till så att det lönar sig att göra rätt. Det tjänar vi alla på.

”Det kan ju verka så behjärtansvärt att skjuta till mer resurser just där köerna är som längst. Men att premiera dem som lyckas kapa köerna, istället för att belöna dem som har köer, fungerar bättre.
För socialdemokratin är lärdomen extra svår att svälja. Hela deras politiska idé bygger på att omfördela resurser dit resultaten är som sämst.”


Läs också: Dick Erixon

Inga kommentarer: